Privacy Disclaimer

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan de wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens.

Petit&Jolie gebruikt de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Bij het plaatsen van een bestelling, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig. Dit om uw bestelling uit te voeren en u over het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Voor het versturen van de gratis testers, hebben we uw naam, afleveradres en voor eventuele vragen uw mailadres nodig. Dit om uw aanvraag in goede orde te kunnen afhandelen.
  • Door u aan te melden op de nieuwsbrief van Petit&Jolie verleent u toestemming om uw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Petit&Jolie gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over activiteiten van Petit&Jolie en om webstatistieken te ontwikkelen. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich middels het versturen van een e-mail naar info@petitetjolie.nl altijd uitschrijven.
  • Petit&Jolie maakt gebruik van zogenaamde cookies om u als gebruiker makkelijker te herkennen, hoe vaak www.petitetjolie.nl wordt bezocht en via welke links dit gebeurt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven strikt vertrouwelijk.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om de gegevens in te zien, aan te passen en/of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om een eventuele toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Petit&Jolie. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Petit&Jolie van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde instantie, te sturen.

Verzoek voor inzage, wijzigingen, verwijderen en/of gegevensoverdraagbaarheid kunnen gemaild worden naar info@petitetjolie.nl

Bij een verzoek voor inzage, wijzigingen, verwijderen en/of gegevensoverdraagbaarheid verzoeken wij om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Bij het mee sturen van je identiteitsbewijs denk hierbij aan het afplakken van BSN nummer en document nummer.


Hoe lang de gegevens worden bewaard

Petit&Jolie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Dit is maximaal 7 jaar, de wettelijke verplichte bewaartermijn voor instanties als de Belastingdienst.


Nooit verkoop aan derden

Petit&Jolie zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling en betaling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Klacht indienen

Ben je niet eens hoe Petit&Jolie met je persoonsgegevens is om gegaan? Wijzen wij je op het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht kan ingediend worden via de volgende link.


Nadere vragen over privacy beleid?

Mocht u nog verdere of nadere vragen hebben over ons privacy-beleid dat kunt u ons een mail sturen naar info@petitetjolie.nl.